Skontaktuj się :

Polityka prywatności

1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.ppcefekt.pl, zwanego dalej Serwisem, jest firma Centrum Internetowe z siedzibą w Lublinie (20-855) przy ul. Melomanów 3/17, NIP 712-190-63-58, zwana dalej Centrum Internetowe.

2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Centrum Internetowego, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Centrum Internetowego następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego, domenę której dotyczy zapytanie.

3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku wysyłającego wiadomość i będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Centrum Internetowego, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Centrum Internetowego.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej adwords@ppcefekt.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

5. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.

6. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Centrum Internetowe zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Centrum Internetowe byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.