Skontaktuj się :

Czy masz już przygotowane wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowej realizacji wymagań RODO?

Jeżeli nie, to zerknij na to szkolenie. Ponad 4 godziny nagrań wideo z radcą prawnym oraz 32 edytowalne wzory dokumentów, gotowe do wdrożenia w Twojej firmie. Oczywiście szkolenie objęte jest 100% gwarancją satysfakcji. Szkolenie zostało udostępnione przez naszego partnera biznesowego, firmę EKSPERT sp. z o. o.

O czym jest to szkolenie?

Może najlepiej zobacz, co ma do powiedzenia na ten temat prowadzący, radca prawny, pan Michał Koralewski:

Co otrzymasz w cenie szkolenia?

 • nagrania wideo – 25 filmów o łącznym czasie trwania 4 godz. 32 min. 47s.
 • materiały w formie pdf oraz word
 • w tym 32 gotowe do wykorzystania wzory dokumentów

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Dostaniesz skrypt z którego dowiesz się co należy zrobić, krok po kroku, aby dostosować swoją firmę do wymagań RODO;
 • Dostaniesz 32 gotowe wzory dokumentów  w wersji edytowalnej, wymagane przy wdrożeniu nowych przepisów;
 • Uzyskasz pełną interpretację nowych przepisów od radcy prawnego Michała Koralewskiego;
 • Po wdrożeniu wszystkich zaleceń zabezpieczysz swoją firmę przed ewentualnymi sankcjami w razie kontroli;
 • To wszystko, z uwagi na formę szkolenia jest dla Ciebie dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie;
 • Możesz wdrażać zalecenia we własnym tempie. Dostęp do szkolenia jest nielimitowany czasowo.

Daję 100% gwarancję satysfakcji.

Nie wiesz czy to, co dostaniesz warte będzie wydanych pieniędzy? Daję Ci proste i bezpieczne rozwiązanie.

Jeżeli po zakupie kursu, w ciągu 30 dni uznasz, że wiedza zawarta w tych nagraniach nie była warta zapłaconych pieniędzy, po prostu poproś mnie o zwrot wpłaty. Nie musisz podawać przyczyny. Po prostu oddam Ci wpłacone pieniądze.

Myślę, że to uczciwe i całkowicie bezpieczne dla Ciebie rozwiązanie

Opis szkolenia:

Od 25 maja 2018 obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zastępujące polską ustawę o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie RODO). 

RODO stawia przed właścicielami firm oraz zarządami szereg wymogów, między innymi wdrożenie nowych procedur oraz nowych rejestrów. Wymogi te bezwzględnie należy spełnić, aby uniknąć dotkliwych kar.

Jednym z takich przykładów będzie obowiązek prowadzenia rejestrów naruszeń oraz zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych, pod groźbą kary za zaniechanie tego obowiązku.

Ale to nie wszystko. Aby spełnić nowe wymogi należy przygotować lub dostosować do własnych potrzeb następujące dokumenty:

 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe,
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Regulamin i polityka prywatności serwisu internetowego,
 • Informacja przekazywana osobie, której dane są zbierane,

 Wszystkie te dokumenty oraz wiele innych po zakupieniu szkolenia otrzymujesz w wersji edytowalnej.

Przepisy RODO rozszerzają w znacznym stopniu prawa osób, których dane są przetwarzane. Już teraz pojawiły się grupy, które będą chciały się wzbogacić skarżąc osoby przetwarzające ich dane.

Dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanych sporów wdrażając w firmach odpowiednie procedury – często wystarczy dostosować do swoich potrzeb dokumentację dołączoną do tego szkolenia! 

Dzięki szkoleniu dowiesz się kto, kiedy i jakie czynności powinien wykonać, aby spełnić obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o RODO.

Każda osoba prowadząca firmę dowie się:

 • jaki jest zakres stosowania nowych regulacji
 • RODO? – na czym polega przetwarzanie danych osobowych?
 • kiedy musimy a kiedy nie musimy mieć zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • jaka jest relacja między administratorem danych osobowych a procesorem?
 • na czym polega nowa instytucja przewidziana w RODO
 • jak wygląda projektowanie danych osobowych?
 • kiedy przetwarzanie danych osobowych jest legalne?
 • na czym polega ochrona danych osobowych w zatrudnieniu?
 • kto ponosi odpowiedzialność związaną z ochrony danych osobowych w firmie?
 • jaki jest zakres kar za uchybienia dotyczące RODO?

Podczas szkolenia radca prawny Michał Koralewski przekazuje:

 • niezbędną wiedzę połączoną z praktycznymi wskazówkami,
 • liczne przykłady,
 • gotowe do wdrożenia schematy,

a ponad to otrzymają Państwo:

 • skrypt omawiający krok po kroku czynności związane z wdrożeniem RODO,
 • a także wzory niezbędnych dokumentów.

Dokumenty udostępniane są w wersji edytowalnej.

Wszystko to pomoże Państwu wdrożyć nowe regulacje prawne w sposób zorganizowany i łatwy, a dzięki nabytej wiedzy będziecie wiedzieć jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

  Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

Materiały dotyczące szkolenia „Ochrona danych osobowych w firmie w oparciu o RODO”:

 • Prezentacja – Ochrona danych osobowych w firmie (RODO)
 • 57 slajdów zapisanych w pdf, które omawia prowadzący podczas szkolenia;
 • ZALECAMY – wydrukować slajdy i śledzić je podczas oglądania poszczególnych filmów!
 • Ochrona danych osobowych w firmie w oparciu o RODO – skrypt~
 • 47 stron praktycznych informacji dotyczących wdrażania w firmach ochrony danych osobowych w oparciu o RODO – udostępniony w word, aby można było skopiować potrzebne informacje lub wzory.

 

Najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w firmie w oparciu o RODO:

 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w firmie (wersja edytowalna)
 • ZAL1 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (wersja edytowalna)
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – przykłady (wersja edytowalna)
 • Polityka prywatności serwisu internetowego (wersja edytowalna)
 • Polityka przenoszenia danych osobowych (wersja edytowalna)

Procedury:

 • Procedura przetwarzania danych osobowych w firmie (wersja edytowalna)
 • Procedura zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Procedura postępowania względem żądań osób, których dane dotyczą (wersja edytowalna)
 • Procedura wykrywania i klasyfikowania naruszeń ochrony danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Procedura aktualizacji rejestrów (wersja edytowalna)
 • Procedura nadawania upoważnień (wersja edytowalna)
 • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)

Rejestry:

 • Rejestr czynności przetwarzania Administratora DO (wersja edytowalna)
 • Rejestr czynności przetwarzania Procesora (wersja edytowalna)
 • Rejestr naruszeń (wersja edytowalna)
 • Rejestr operacji przetwarzania Procesora-1 (wersja edytowalna)
 • Rejestr osób upoważnionych (wersja edytowalna)
 • Rejestr udostępnień (wersja edytowalna)

Ewidencje:

 • Ewidencja zewnętrznych nośników danych (wersja edytowalna)
 • Ewidencja odbiorców danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Ewidencja pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (wersja edytowalna)
 • Ewidencja programów zastosowanych do przenoszenia danych osobowych (wersja edytowalna)

Pozostałe dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o RODO:

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Analiza ryzyka ochrony danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Pracownicy – szczegółowy schemat postępowania (wersja edytowalna)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami w zakresie ochrony danych osobowych (wersja edytowalna)
 • Oświadczenie – pracownik .do_cx (wersja edytowalna)
 • Klauzule informacyjne w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (wersja edytowalna)
 • Klauzule informacyjne w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (wersja edytowalna)
 • Klauzula zgody-formularz www (wersja edytowalna)
 • Rekomendacja w zakresie wykonywania obowiązku informacyjnego (wersja edytowalna)

  Program szkolenia:

 • Wprowadzenie
  • Podstawa prawna,
  • Kiedy stosujemy RODO,
  • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Przesłanki legalnego przetwarzania danych osobowych,
  • Obowiązki względem osób, których dane są przetwarzane,
  • Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie,
  • Wewnętrzne schematy przetwarzania danych osobowych,
 • Praca z danymi osobowymi w firmie
  • Projektowanie ochrony danych osobowych i ocena ryzyka,
  • Upoważnienia do przetwarzania danych,
  • Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
  • Reagowanie na naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych,
  • Dane osobowe a rekrutacja i zatrudnienie w firmie,
 • Postępowanie z żądaniami osób, których dane dotyczą
  •  Rodzaje uprawnień przysługujących osobom, których dane dotyczą,
  • Sposób postępowania administratora danych osobowych w przypadku otrzymania żądania,
  • Postępowania sądowe związane z ochroną danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Czy warto oraz kiedy należy powołać inspektora ochrony danych osobowych,
  • Kompetencje inspektora ochrony danych osobowych,
  • Sposób powołania i umiejscowienie inspektora ochrony danych osobowych w strukturze firmy,
 • Przedsiębiorca a organ nadzoru
  • Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Konsultacje z organem nadzoru,
  • Kontrole prowadzone przez Prezesa UODO – prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
  • Postępowanie administracyjne przed Prezesem UODO – prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
  • Kary nakładane przez Prezesa UODO.
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
  • Czym jest certyfikacja i jak uzyskać certyfikat,
  • Kodeksy postępowania w zakresie stosowania RODO.
 • Jak dostosować firmę do RODO
  • Założenia do audytu wewnętrznego w firmie,
  • Zmiany względem dotychczasowej regulacji prawnej,
  • Co należy zmienić w dotychczasowych procedurach wewnętrznych.

  Tematy poszczególnych filmów:

 1. Podstawa prawna
 2. RODO – zakres przedmiotowy, podmiotowy i wyłączenie stosowania
 3. Dane osobowe a RODO oraz zbiór danych osobowych
 4. Przetwarzanie danych osobowych a zgoda
 5. Pojęcia dotyczące RODO
  • Administrator danych osobowych,
  • Podmiot przetwarzający (procesor),
  • Odbiorca danych osobowych,
  • Strona trzecia,
  • Profilowanie,
  • Pseudonimizacja.
 6. 6. Zasady przetwarzania danych osobowych
 7. Projektowanie ochrony danych osobowych
 8. Ocena skutków przetwarzania (DPIA) – legalność, upoważnienie do przetwarzania
 9. Przesłanki przetwarzania danych osobowych
 10. Przypadki szczególne
 11. Profilowanie
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 13. Obowiązek informacyjny oraz prawa osób, których dane są przetwarzane
 14. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 15. Rejestr czynności przetwarzania
 16. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 17. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych  oraz wyłączenie obowiązku informowania osoby o naruszeniu
 18. Dane osobowe w zatrudnieniu
 19. Inspektor ochrony danych osobowych
 20. Instytucje dodatkowe wprowadzone przez system ochrony danych osobowych
 21. Postępowania przed Prezesem UODO oraz odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
 22. Wyłączenia krajowe z ustawy o ochronie danych osobowych
 23. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 24. Podsumowanie zmian wprowadzonych przez RODO
 25. Dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych

Recenzje Kursu

N.A

ocen
 • 5 0
 • 4 0
 • 3 0
 • 2 0
 • 1 0

Nie ma jeszcze recenzji dla tego kursu.

KUP KURS
 • 397.00 z VAT
 • UNLIMITED ACCESS
14 osób bierze udział

Koszyk